چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

لینک مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 

اینجا

 

Template Design:Dima Group