چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - برای اولین بار در دانشگاه جامع علمی کاربردی اتفاق افتاد

کسب رتبه های اول کارشناسی ارشد موسیقی توسط دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی واحد 11 موسیقی تهران

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه، با اعلام نتایج کارشناسی ارشـد دانشگاه های دولتی برای اولین بار در تاریخ دانشگاه جامع علمی کاربردی، رتبه یک دانشگاه تهران در رشته موسیقی ،  نوازندگی ساز ایرانی و رتبه یک دانشگاه هنر در رشته موسیقی ، نوازندگی ساز کلاسیک به دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 موسیقی تهران رسـید .

دکتر مصطفی نصیری رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ  و هنر واحد 11 موسیقی تهران با اعلام این خبر، عنوان داشتند ؛ آقای مسـعود آزین فارغ التحصیلرشته نوازندگی سـاز ایرانی و آقای حسـام علمی سـرابی فارغ التحصیل رشـته نوازندگی سـاز کلاسیک این دانشگاه ، به ترتیب رتبه های اول کارشناسی ارشددانشگاه تهران و دانشگاه هـنر را در رشـته های مربوطه به خود اختصاص دادند.

در ادامه ایشـان با ابراز خرسندی از این امر ، به کسـب افتخارات دیگر توسط دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 موسیقی خبر اشاره کرد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود .

کسب رتبه 4 رشتۀ نوازندگی ساز کلاسیک در دانشگاه هنر توسط کامیاب بهرودی

کسب رتبه 5 رشتۀ نوازندگی ساز کلاسیک در دانشگاه تهران توسط شایان حاصلی

کسب رتبه 7 رشتۀ نوازندگی ساز ایرانی در دانشگاه هنر توسط خانم ماه گل مقتدر

کسب رتبه 8 رشتۀ نوازندگی ساز کلاسیک در دانشگاه تهران توسط محمد رضا جـبار

کسب رتبه 9 رشتۀ نوازندگی ساز ایرانی در دانشگاه هنر توسط طـه کاکاوند

کسب رتبه 13 رشتۀ نوازندگی ساز ایرانی در دانشگاه هنر توسط محمدمهدی جهانمردی

در پایان وی کسب این رتبه های افـتخارآفـرین را حاصل تلاش های صادقـانه و عالمانۀ استادان ارجمند و کادر آموزشی دلسـوز دانستند .

روابط عمومی موسسه کسب این موفقیت ارزشمند را به رییس محترم مرکز و دانشجویان حایز رتبه تبریک و تهنیت عرض می نماید.

Template Design:Dima Group