چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - بازدید رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر از نمایشگاه "دستاوردهای کارآفرینان" در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 18تهران

قادر آشنا از نمایشگاه "دستاوردهای کارآفرینان" بازدید کرد

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه، قادر آشنا رییس موسسه از نمایشگاه "دستاوردهای کارآفرینان" که توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران برگزار گردیده بود، بازدید به عمل آورد.

آشنا ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین نمایشگاهی اظهار داشت: ارائه آثار دانشجویان در غرفه‌های این نمایشگاه در واقع تبلور ارزش‌های فکری و توانمندهای آنها محسوب می‌شود. به همین جهت، استمرار این حرکت در فضای وسیع تری می­تواند نقطه عطفی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بحث مهم ایجاد فرصت‌های شغلی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی باشد. 

وی در ادامه گفت: در راستای معرفی توانمندی ها و مهارت های دانشجویان فرهنگ و هنر می توان گام بلندتری برداشت و با مشارکت دیگر مراکزی که در این زمینه دارای مهارت هستند باید نمایشگاهی در سطح ملی برگزار نمود تا مهارتهای این دانشجویان در معرض دید عموم قرار گیرد و ضمن حمایت از آن ها فرصت های شغلی نیز فراهم آید.

گفتنی است این نمایشگاه با آغاز هفته مشاغل و کارآفرینی، به همت کانون فرهنگی و انجمن علمی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران از هشتم الی دهم اردیبهشت ماه در این مرکز برگزار گردید.

 

Template Design:Dima Group