چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - سایر اخبار

سایر

دوازدهمین جلسه شورای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر با حضور اعضای محترم در محل موسسه برگزار گردید

 

 

تغيير خزانه دار موسسه آموزش عالي علمي كاربردي فرهنگ و هنر از سوي هيات محترم امناي موسسه صورت پذيرفت

 

 

مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر منصوب شد

 

 

هشتمین جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر برگزار شد

 

 

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر منصوب شد

 

 

Template Design:Dima Group