چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - تغيير خزانه دار موسسه آموزش عالي علمي كاربردي فرهنگ و هنر از سوي هيات محترم امناي موسسه صورت پذيرفت

تغيير خزانه دار موسسه آموزش عالي علمي كاربردي فرهنگ و هنر از سوي هيات محترم امناي موسسه صورت پذيرفت

 

 

به گزارش روابط عمومي موسسه، به دنبال برگزاري هشتمين جلسه هيات امناي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي فرهنگ و هنر مورخ هشتم بهمن ماه، اعضاي محترم هيات امنا ضمن تكريم عليرضا رمضانيان، جعفر عطايي را به عنوان خزانه دار موسسه انتخاب نمودند.

شايان ذكر است امروز نهم بهمن ماه جلسه تكريم عليرضا رمضانيان با حضور كليه همكاران در موسسه نيز برگزار گرديد

 

 

Template Design:Dima Group