چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - با صدور حکمی از سوی دکتر قادر آشنا صورت گرفت

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر منصوب شد

 

 

طی حکمی از سوی دکتر قادر آشنا رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر ، دکتر گردآفرین محمدی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر معرفی و منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، در متن این حکم آمده است؛

نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجارب و  سوابق ارزنده علمی،آموزشی، پزوهشی ، به موجب این حکم سرکارعالی را به سمت «سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی » موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر منصوب می نمایم.

انتظار می رود باعنایت به جایگاه ویژه این معاونت، نسبت به  تقویت کمیته های علمی،تخصصی و ساماندهی امور مدرسان و نیز منابع و کتب درسی، استانداردسازی مراکز تحت پوشش در حوزه آموزش، ارتقاء و کیفیت بخشی به آموزش های مهارتی، ایجاد رشته های جدید مهارتی در حوزه فرهنگ و هنر با حمایت شورای گسترش دانشگاه، گسترش دوره های تک پودمان، تسهیل در روند امور دانش آموختگان و خدمات آموزشی و دانشجویی و نیز شناسایی مسائل محوری حوزه فرهنگ و هنر بمنظور برگزاری و توسعه دوره های مهارتی همت گمارید.

  امید است با توکل به خداوند متعال در امور محوله موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group