چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - گزارش فعالیت های فرهنگی مراکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر تا پایان دی ماه سال 1396

گزارش فعالیت های فرهنگی مراکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر تا پایان دی ماه سال 1396

 

 

اهم فعالیت های فرهنگی برگزار شده توسط مراکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر تا پایان دی ماه سال 1396 عبارتند از

 

نوع فعالیت تعداد فعالیت ها تعداد کل شرکت کنندگان مجموع هزینه برگزاری
اردو 59 2081 855,900,000
همایش 117 18582 1,768,770,001
جشنواره 165 31594 5,368,920,000
سمینار 45 3329 2,555,050,000
سخنرانی 119 17034 877,050,000
نمایشگاه 305 70281 3,767,475,000
کارگاه آموزشی 277 20414 1,146,090,050
گردهمایی 173 21584 1,471,379,000
مسابقه 101 8180 622,621,000
نمایش و نقد فیلم 140 4733 109,000,000
نشریه 12 224 156,550,000
منشورات 63 37440 99,230,000
نشست و میزگرد 127 5966 240,935,000
برگزاری فعالیت روزانه 217 29319 582,160,100
برگزاری فعالیت هفتگی 94 14352 165,000,000
برگزاری فعالیت  دوهفتگی 17 1908 715,200,000
برگزاری فعالیت ماهانه 50 9074 258,050,000
برگزاری فعالیت (سایر) 1018 169361 9,055,125,083
Template Design:Dima Group