چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باتفاق دکترمحمدمهدی احمدی مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است قبل از بازدید، نشست صمیمانه وزیر با رییس موسسه و معاونین ایشان در راستای مسایل مربوط به موسسه برگزار و به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group