چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ساختمان جدید موسسه

علی اصغر کاراندیش معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هیئت همراه از ساختمان جدید موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر بازدید کرد

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه، علی اصغر کاراندیش معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هیئت همراه از ساختمان جدید موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر بازدید به عمل آورد.

شایان ذکر است در این بازدید آقای فانی (مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع)، آقای سیفی (مدیرکل امور پشتیبانی، رفاهی و خدمات فنی وزارت متبوع)، آقای مرادی (مدیرکل تحول و نوسازی اداری وزارت متبوع)، خانم حیدری (مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت متبوع) و خانم رودکی (مدیر دفتر برنامه و بودجه وزارت متبوع) ایشان را همراهی نمودند.

گفتنی است قبل از بازدید، نشستی صمیمانه با حضور میهمانان گرامی و رییس موسسه و معاونین ایشان در راستای مسایل مربوط به موسسه برگزار و به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 

 

Template Design:Dima Group