چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - اخبار دانشگاه جامع

جذب ده هزار مدرس جدید در دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور

 

 

 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی:

 

 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد:

 


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد:

 

 

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد:

 

 

Template Design:Dima Group