چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر این دانشگاه را منصوب کرد

اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه به نقل از خبرگزاری فارس، محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس ماده 5 آئین نامه و مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی را منصوب کرد.

بر این اساس؛ عیسی کشاورز، سیدمرتضی موسویان، صمد سامانیان، شهریار شفیعی، علی ضیائی مهر، رضا نوروززاده، علیرضا مرادی، منصور تیرگر، سلیمان عباسی، حمید کریمیان فخار، حمیدرضا شش جوانی، مهری رفعتی و الهام کزازی به عنوان اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی به مدت چهارسال منصوب شدند.

Template Design:Dima Group