چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - نتايج انتخاب كارآفرينان برتر استاني دانشگاه جامع علمی- کاربردی در سال 1396اعلام گردید

كارآفرينان برتر استاني دانشگاه جامع علمی- کاربردی معرفی شدند

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه، در میان کارآفرینان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشجویانی از مراکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر به شرح ذیل به عناوین استانی دست پیدا کردند:

رديف استان مرکز نام نام خانوادگی وضعیت
 تحصیلی
رشته
 تحصیلی
گروه
 آموزشی
مقطع
تحصیلی
نتيجه
1 اردبیل فرهنگ و هنر مجید میرزا محمدی دانش آموخته کارآفرینی مدیریت و خدمات اجتماعی دانشجوی دکتری اول استاني
2 آذربایجان غربی فرهنگ و هنر ارومیه سوسن محمدی سردشت دانشجو روابط عمومی فرهنگ و هنر کارشناسی اول استاني
3 تهران فرهنگ و هنر واحد 31 تهران علیرضا صدری دانشجو مدریت تبلیغات تجاری فرهنگ و هنر کارشناسی سوم استاني
4 تهران فرهنگ و هنر واحد 11 تهران حسن قلی نواز هریس دانشجو مدیریت تبلیغات تجاری فرهنگ و هنر کارشناسی دوم استاني
5 سيستان و بلوچستان زاهدان 1 صبا اكسير دانش آموخته تراش سنگهاي قيمتي فرهنگ و هنر كارداني دوم استاني
6 قم فرهنگ و هنر مریم سلمانی مدرس پژوهش و هنر فرهنگ و هنر فوق لیسانس سوم استاني
7 مازندران فرهنگ و هنر نوشهر مریم کیاکجوری دانش آموخته mba مدیریت و خدمات اجتماعی ارشد دوم استاني

شايان ذكر است نتايج كارآفرينان و دفاتر برتر كارآفريني هر استان از طريق نامه رسمي از طرف معاونت پژوهش دانشگاه جامع علمی- کاربردی در سيستم چارگون متعاقبا اعلام خواهد شد.

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی کسب ابن موفقیت را به روسا و کارآفرینان برتر مراکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر اردبیل، آذربایجان غربی ارومیه، واحد 31 تهران، واحد 11 تهران، واحد سیستان و بلوچستان(1 زاهدان،) قم، دو مازندران (نوشهر) تبریک عرض می نماید.

Template Design:Dima Group