چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - راه اندازی سامانه هوش سازمانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: سامانه هوش سازمانی در این دانشگاه با هدف ارزیابی مراکز دانشگاه راه اندازی می شود

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه، محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه داریم در دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه بی آر (هوش سازمانی) را راه اندازی کنیم تا براین اساس بتوانیم مراکز دانشگاه را ارزیابی و سطح بندی نماییم.

وی افزود: این سامانه اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و سطح بندی مراکز را از طریق اطلاعات موجود اخذ می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه نیازی به ورود اطلاعات به صورت دستی نیست.

امید خاطرنشان کرد: درحال آماده سازی این سامانه هستیم و امیدواریم بتوانیم جزئیات رتبه بندی مراکز را تا نیسمال دوم تحصیلی سال جاری ارائه کنیم.

Template Design:Dima Group