سه شنبه 26 تير 1397 | Tuesday 17 July 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - اخبار دانشگاه جامع

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرش دانشجو از دیگر کشورها آغاز شده و برای افزایش فعالیت‌ها در حال انعقاد قراردادی نیز با دانشگاه بصره عراق خواهیم بود

 

 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: اولین مرکز بین المللی آموزشی با مشارکت یکی از کشورهای اروپایی در راستای آموزش مهارتهای تخصصی توسط دانشگاه علمی کاربردی راه اندازی می شود

 

 

 

طرح رصد اشتغال دانشگاه جامع علمی کاربردی طی دو مرحله اجرا می شود

 

 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از راه اندازی سامانه جامع نظرسنجی از مدرسان برای بازنگری و به‌روزرسانی محتوای درسی این دانشگاه با هدف ارتقای نظام آموزشی خبر داد

 

دکتر محمدحسین امید در بازدید از خبرگزاری فارس خبر داد:

 

 

Template Design:Dima Group