چهارشنبه 25 مهر 1397 | Wednesday 17 October 2018

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - ترکیب شورای موسسه

ترکیب اعضای شورای

 مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر


1-  دکتر  قادر آشنا

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر

 

2-  دکترجواد حاتمی

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی - کاربردی


3 - جعفر عطایی 

معاون اجرایی و خزانه دار موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر

 

4 - دکترعلیرضا عباسی

معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر

 

5 - دکتر گردآفرین محمدی

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر


6 - دکتر جواد علیزاده

رییس مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 18 تهران


7 -  دکتر شاهین فرزانه  

رییس مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران

 

8- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی 

 

Template Design:Dima Group